Kustannus-hyötytarkastelut

Osaatko arvioida toteutettujen ja suunnitteilla olevien ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä? Tiedätkö, kuinka paljon nettokustannuksia aiheutuu saavutettua päästövähennysyksikköä kohti? Tunnistatko, millä toimenpiteillä saat suurimmat päästövähennykset ja parhaimmat ympäristöparannukset panostettua euroa kohden?

Resurssit ovat rajalliset ja kilpailevia tarpeita on paljon. Siksi on erityisen tärkeää tietää, millä toimenpiteillä saadaan paras mahdollinen vastine rahalliselle panostukselle. Tekemämme tarkastelut ja arvioinnit ilmastotoimenpiteiden kustannuksista ja niillä saavutetuista taloudellisista hyödyistä auttavat tekemään viisaita valintoja etsiessäsi vaihtoehtoja, jotka ovat järkeviä sekä ympäristön että talouden kannalta.