Kasvihuonekaasupäästöt

Tunnistatko, mitkä ovat alueesi merkittävimmät energiankäyttäjät ja kasvihuonekaasujen päästölähteet ja -nielut? Tiedätkö, miten alueesi kasvihuonekaasupäästöt ovat kehittyneet? Tarvitsetko tarkempia energia- ja päästötietoja ilmastotyötä ja -sitoumuksia varten?

Selvitämme yli kymmenen vuoden laskentakokemuksella kuntasi, seutusi tai maakuntasi energiankäytön, kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen nykytilan sekä näytämme niiden kehityspolut aikaisemmilta vuosilta. Voimme tehdä laskelmat eri menetelmillä kuten Kuntaliiton Kasvenerilla, HSY:n Hilma-laskentatavalla, SYKE:n Hinku-menetelmällä tai kansainvälisellä GPC-standardilla. Tulokset voidaan muokata käyttämäsi raportointijärjestelmän tarpeisiin tai esimerkiksi carbonn Climate Registry- tai CDP-palvelua varten.

Ennusteet ja skenaariot

Tiedätkö, miten toimintanne energiantarve ja kasvihuonekaasupäästöt kehittyvät tulevien vuosikymmenien aikana? Tunnistatko, miten erilaiset vaihtoehtoiset tulevaisuuden polut ja valinnat vaikuttavat odotettavissa olevaan päästökehitykseen? Teetkö strategisia valintoja ja asetatko tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja varautumiseksi ilman, että tiedät, onko ne edes mahdollista saavuttaa?

Olemme laatineet kymmenen vuoden aikana toistakymmentä erilaista energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennustetta ja -skenaariota muun muassa Keski-Uudenmaan KUUMA-kunnille, Salolle, Tampereelle, Laukaalle, Lahdelle, Nastolalle ja Tampereen kaupunkiseudulle. Tekemillämme laskennallisilla ennusteilla ja skenaarioilla pystyt asettamaan perustellumpia, rohkeammin uusia ratkaisuja hakevia ja tarpeeksi haasteellisia tavoitteita ilmastotyölle ja laajemmille strategialinjauksille.

Hiilijalanjälki

Kuinka suuri on oman alueesi tai oman organisaatiosi hiilijalanjälki? Mistä kaikesta se koostuu? Tarvitsetko kokonaisnäkemyksen hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista toiminnoista ja niiden keskinäisestä merkityksestä?

Hiilijalanjälki osoittaa konkreettisesti, mistä toiminnoista muodostuu alueesi tai organisaatiosi hiilidioksidipäästöt. Laskemamme jalanjäljen avulla osaat helpommin kohdistaa hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimenpiteet juuri niihin toimintoihin, joilla on suurin vaikutus jalanjäljen kokoon.