Nurmiset

Moro,

olemme Kirsi ja Marko, jotka ovat kulkeneet polun yliopiston tutkijantyön, konsulttimaailman ja kuntaorganisaation ilmasto- ja kestävän kehityksen kysymysten kautta yrittäjiksi. Työllistämme itsemme tarjoamalla ilmastojohtamisen ja ympäristöjohtamisen asiantuntemuksemme sinun käyttöösi. Olemme helposti lähestyttäviä ja joustavia ja räätälöimme kaikki palvelumme juuri sinun tarpeitasi varten.

Kirsi

Olen toiminut kymmenen vuoden ajan Tampereen kaupungin konsernihallinnossa kestävään kehitykseen, ympäristöjohtamiseen ja strategiseen johtamiseen liittyvissä kehittämistehtävissä. Työssäni olen yhdistänyt kestävää kehitystä kaupungin strategiseen johtamisjärjestelmään, seurannut Tampereen kestävästä kehityksestä kertovia indikaattoreita ja raportoinut niistä sekä tukenut henkilöstön toimintatapojen muuttamista kestävämmiksi. Lisäksi olen edistänyt ympäristöasioiden huomioon ottamista kaupungin hankinnoissa sekä ympäristötoimenpiteiden kustannusten seurantaa.

Kuntaorganisaation kehittämistehtävien pariin siirryin yliopistomaailmasta. Tein tutkimusta ja opetusta useiden vuosien ajan Jyväskylän yliopistossa yritysten ympäristöjohtamisen oppiaineessa. Yliopistovuosieni aikana valmistuin kauppatieteiden lisensiaatiksi. Myöhemmin työni ohessa olen kouluttautunut henkiseksi valmentajaksi. Valmennan pääasiassa esimiehille ja työyhteisöille itsetuntemusta ja itseluottamusta sekä voimavaroja erilaisiin työelämän muutostilanteisiin.

Tietotakomon töistä minun erityisalaani ovat ilmasto- ja ympäristöstrategioiden laadintaan liittyvät tehtävät, joissa hyödynnän pitkää kokemustani kaupungin strategiatyössä sekä ratkaisukeskeisiä valmentajan taitojani. Valmentajan taidoista on hyötyä myös tavoitteellisessa ja suunnitelmallisessa ympäristöasioiden kehittämisessä, minkä myötä teen mielelläni töitä ympäristöjärjestelmien rakentamiseen ja ympäristöohjelmien laadintaan liittyen. Nautin kirjoittamisesta, jota pääsen toteuttamaan ilmasto- ja ympäristöraportointiin liittyvissä toimeksiannoissa.

Marko

Minulla on kymmenen vuoden käytännön työkokemus ympäristöasioista. Ennen yrittäjän taivalta olen toiminut asiantuntijakonsulttina Ekokumppanit Oy:ssä ja Ramboll Finland Oy:ssä sekä kestävän kehityksen koordinaattorina Lahden kaupungilla. Minulla on taloustieteilijän tausta ja toimin useiden vuosien ajan kansantaloustieteen yliopistotason opetus- ja tutkimustehtävissä Jyväskylässä. Taloustieteen ja ympäristöjohtamisen opintojen myötä olen kiinnostunut siitä, miten ilmastotyö ja ekologinen kestävyys integroituvat laajemmin strategisiin linjauksiin ja taloudelliseen näkökulmaan.

Työtehtäväni ovat keskittyneet erityisesti ilmastonmuutokseen hillintään ja varautumiseen liittyvään laskenta-, ohjelma-, suunnittelu- ja arviointiprojekteihin. Olen yksi maamme kokeneimmista aluetason energiataseiden ja kasvihuonekaasupäästöjen laskijoista. Yli kahdenkymmenen kunta-, seutu- ja maakuntatason päästö-, energia- ja hiilinielutarkastelun lisäksi olen tehnyt lukuisia alueiden päästöennusteita ja -skenaariota. Lisäksi olen vetänyt ja toteuttanut monipuolisesti esimerkiksi hiilijalanjäljen ja ekologisen jalanjäljen laskentaan, päästökehitysarviointiin, laskurikehitykseen, ilmastokestäviin yhdyskuntiin, teknologiaennakointiin, hankevalmisteluun ja toimintamallien kehittämiseen liittyviä projekteja.