Olen toiminut kymmenen vuoden ajan Tampereen kaupungin konsernihallinnossa kestävään kehitykseen, ympäristöjohtamiseen ja strategiseen johtamiseen liittyvissä kehittämistehtävissä. Työssäni olen yhdistänyt kestävää kehitystä kaupungin strategiseen johtamisjärjestelmään, seurannut Tampereen kestävästä kehityksestä kertovia indikaattoreita ja raportoinut niistä sekä tukenut henkilöstön toimintatapojen muuttamista kestävämmiksi. Lisäksi olen edistänyt ympäristöasioiden huomioon ottamista kaupungin hankinnoissa sekä ympäristötoimenpiteiden kustannusten seurantaa.

Kuntaorganisaation kehittämistehtävien pariin siirryin yliopistomaailmasta. Tein tutkimusta ja opetusta useiden vuosien ajan Jyväskylän yliopistossa yritysten ympäristöjohtamisen oppiaineessa. Yliopistovuosieni aikana valmistuin kauppatieteiden lisensiaatiksi. Myöhemmin työni ohessa olen kouluttautunut henkiseksi valmentajaksi. Valmennan pääasiassa esimiehille ja työyhteisöille itsetuntemusta ja itseluottamusta sekä voimavaroja erilaisiin työelämän muutostilanteisiin.

Tietotakomon töistä minun erityisalaani ovat ilmasto- ja ympäristöstrategioiden laadintaan liittyvät tehtävät, joissa hyödynnän pitkää kokemustani kaupungin strategiatyössä sekä ratkaisukeskeisiä valmentajan taitojani. Valmentajan taidoista on hyötyä myös tavoitteellisessa ja suunnitelmallisessa ympäristöasioiden kehittämisessä, minkä myötä teen mielelläni töitä ympäristöjärjestelmien rakentamiseen ja ympäristöohjelmien laadintaan liittyen. Nautin kirjoittamisesta, jota pääsen toteuttamaan ilmasto- ja ympäristöraportointiin liittyvissä toimeksiannoissa.