Minulla on kymmenen vuoden käytännön työkokemus ympäristöasioista. Ennen yrittäjän taivalta olen toiminut asiantuntijakonsulttina Ekokumppanit Oy:ssä ja Ramboll Finland Oy:ssä sekä kestävän kehityksen koordinaattorina Lahden kaupungilla. Minulla on taloustieteilijän tausta ja toimin useiden vuosien ajan kansantaloustieteen yliopistotason opetus- ja tutkimustehtävissä Jyväskylässä. Taloustieteen ja ympäristöjohtamisen opintojen myötä olen kiinnostunut siitä, miten ilmastotyö ja ekologinen kestävyys integroituvat laajemmin strategisiin linjauksiin ja taloudelliseen näkökulmaan.

Työtehtäväni ovat keskittyneet erityisesti ilmastonmuutokseen hillintään ja varautumiseen liittyvään laskenta-, ohjelma-, suunnittelu- ja arviointiprojekteihin. Olen yksi maamme kokeneimmista aluetason energiataseiden ja kasvihuonekaasupäästöjen laskijoista. Yli kahdenkymmenen kunta-, seutu- ja maakuntatason päästö-, energia- ja hiilinielutarkastelun lisäksi olen tehnyt lukuisia alueiden päästöennusteita ja -skenaariota. Lisäksi olen vetänyt ja toteuttanut monipuolisesti esimerkiksi hiilijalanjäljen ja ekologisen jalanjäljen laskentaan, päästökehitysarviointiin, laskurikehitykseen, ilmastokestäviin yhdyskuntiin, teknologiaennakointiin, hankevalmisteluun ja toimintamallien kehittämiseen liittyviä projekteja.