Indikaattorilaskennat

Tiedätkö, eteneekö organisaatiosi ympäristötavoitteiden suuntaan? Osaatko sanoa, miten kaukana olette ympäristötavoitteidenne saavuttamisesta? Oletko varma, että toimenpiteiden vauhti riittää tavoitteiden saavuttamiseen määräaikaan mennessä?

Ympäristötyön tuloksista kertovien indikaattorien laskenta on erikoisalaamme. Teemme kasvihuonekaasupäästö- ja energiataselaskentaa, hiilijalanjäljen ja ekologisen jalanjäljen tarkasteluja sekä kehitämme laskentatyökaluja ja laskureita. Tämä kaikki, jotta te voisitte seurata ympäristötyönne tuloksia helposti ja vaivattomasti.

Ekologinen jalanjälki

Mitä enemmän kulutamme energiaa, elintarvikkeita, tavaroita ja palveluja, sitä suuremman jalanjäljen jätämme jälkeemme. Osaatko sanoa, miten suuren ekologisen jalanjäljen alueesi, organisaatiosi tai oma toimintasi aiheuttaa? Tiedätkö, mistä arkisista toimista jalanjälki koostuu ja millä niistä on eniten merkitystä jalanjäljen kannalta? Pystytkö suhteuttamaan oman jalanjälkesi koon suomalaisten tai maailman kaikkien ihmisten keskimääräisen jalanjäljen kokoon?

Ekologinen jalanjälki havainnollistaa elämäntapamme ekologista kestävyyttä ja planeettamme rajallisuutta. Se arvioi, kuinka paljon eri käyttötarkoituksiin luokiteltuja maa-alueita tarvitaan tuottamaan kulutuksen tarvitsemat resurssit ja palauttamaan syntyneet jätteet ja päästöt takaisin luonnonkiertokulkuun. Avullamme saat tietää, miten suuren jalanjäljen organisaatiosi toiminta aiheuttaa ja miten sitä olisi mahdollista pienentää.

Ilmasto- ja ympäristöraportit

Tahtoisitko kertoa kuntalaisille, asiakkaille, päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille hyvin tehdystä ilmasto- ja ympäristötyöstä? Haluaisitko koota tehdyt toimenpiteet ja niillä saavutetut tulokset yhteen ja jakaa tiedon eteenpäin? Vai syntyykö raportteja jo nyt, mutta haasteesi on, miten saat ne näkyville ja luetuksi?

Raportoinnin haasteena on tehdä raportteja, joita halutaan myös lukea. Autamme teitä raportoimaan ilmasto- ja ympäristötyöstä ja sillä saavutetuista tuloksista ymmärrettävästi ja selkeästi unohtamatta raportin kohderyhmien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tuemme raportin sisällön valinnassa ja tarvittavan tiedon kokoamisessa sekä laadimme tarvittaessa raportin puolestanne.