Kestävät julkiset hankinnat

Tiedätkö, miten ympäristöasioita voi ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa? Osaatko valita kilpailutettaville tuotteille ja palveluille ympäristökriteerit, jotka vastaavat lainsäädäntöä, edistävät ympäristötavoitteiden saavuttamista ja kannustavat tarjoajia kehittämään oman toimintansa ympäristönsuojelun tasoa? Tukeeko teidän hankintaohjeenne ympäristöasioiden huomioon ottamista?

Julkisella sektorilla hankinnat ovat tarkasti säädeltyjä. Siksi ilmasto- ja ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen hankinnoissa vaatii tietoa ja taitoa. Yhdessä löydämme kilpailutuksia varten toimivat kriteerit, jotka tukevat teidän hankintojenne innovatiivisuutta ja ympäristömyönteisyyttä.

Kaikkia hankintoja ei kilpailuteta julkisella sektorillakaan. Sen vuoksi on hyvä kehittää ja sopia organisaation hankintakäytännöt ympäristöasiat huomioiviksi. Olemme tässä tukenanne ja autamme esimerkiksi ympäristönäkökulmat sisältävän hankintaohjeistuksen laadinnassa.