Strategian laadinta

Onko organisaatiosi ympäristöjohtamisen lähtötilanne selvillä? Tiedätkö mitkä ympäristöjohtamisen osa-alueet ovat teidän vahvuuksianne, joiden varaan rakennatte ympäristöstrategian? Onko organisaatiosi ympäristöjohtamisen visio ja päämäärä selkeä? Osaatteko valita, minkälaisella strategialla haluatte edetä kohti päämäärää – teettekö näyttäviä ympäristölinjauksia ja nopeasti vaikuttavia muutostoimia vai etenettekö jatkuvan parantamisen periaatteella pienin askelin?

Me autamme oivaltamaan, mitkä ympäristöasiat ovat juuri teidän strategianne ytimessä ja haastamme tekemään strategisia valintoja. Tuemme eri sidosryhmien näkemyksien kokoamisessa ja selkeän ympäristöstrategian laatimisessa niiden pohjalta. Yhdessä laadimme strategian, joka ohjaa toimintaanne ympäristönsuojelun ja ympäristöasioiden hoidon tason parantamiseksi.

Järjestelmät ja ohjelmat

Onko organisaatiosi ympäristötyö suunnitelmallista? Oletteko päättäneet, millä toimenpiteillä toteutatte ympäristöstrategiaanne ja mihin mennessä työ tehdään? Oletteko jakaneet vastuut käytännön tehtävien toteuttamisesta? Ja oletteko sopineet miten toimenpiteiden toteutumista seurataan ja kenelle siitä raportoidaan?

Ympäristöjärjestelmät ja erilaiset ohjelmat edistävät ympäristötoimenpiteiden tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Tuellamme voit rakentaa toimivan ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ja laadit juuri teidän tarpeitanne vastaavan toimintaohjelman, joka auttaa teitä saavuttamaan ympäristöstrategianne mukaiset tavoitteet.

Henkilöstön motivointi

Onko organisaatiollasi ympäristöstrategia, joka toteutuessaan johtaisi tavoitteiden saavuttamiseen, mutta jonka toteuttamiseen henkilöstö ei ole sitoutunut? Jäävätkö strategian linjaukset, ympäristöjärjestelmän tavoitteet tai energia- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteet hyviksi aikomuksiksi, jotka eivät toteudu arjen käytännöissä?

Henkilöstön sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta ympäristötyö muuttuu strategioista ja suunnitelmista arjen käytännöiksi. Henkisen valmennuksen avulla autamme teidän henkilöstöänne löytämään riittävät voimavarat ja motivaation ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden toteuttamiseen.

Lue lisää: www.soulsisko.fi