Ilmasto ja energia

Päästölaskennat ja -ennusteet

Laskemme alueiden ja organisaatioiden hiilijalanjäljet sekä energia- ja kasvihuonekaasupäästötaseet. Teemme myös päästöennusteet ja -skenaariot. Laskentatulostemme avulla osaat asettaa realistisia ilmastotavoitteita ja kohdistat ilmastotoimenpiteet oikein.

Arvioinnit ja kustannustarkastelut

Selvitämme toteutettujen ilmastotoimenpiteiden kustannukset ja niillä saavutetut päästövähennykset. Teemme kustannus-hyötytarkasteluja alueille ja organisaatioille. Analyysiemme perusteella tiedät, millä toimenpiteillä saat parhaan vastineen ilmastotyöhön panostamillesi euroille.

Ilmastostrategiat ja -suunnitelmat

Teemme kartoitukset, laskelmat ja suunnitelmat strategia- tai ohjelmatyön pohjaksi. Oivallutamme ja haastamme sopivasti strategisten linjausten ja valintojen tekemisessä. Lisäksi autamme löytämään tarvittavat toimenpiteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Avullamme laadit vaikuttavan ja toimintaa ohjaavan ilmastostrategian ja toimintasuunnitelman.

Ympäristö

Ympäristöstrategiat ja -toimenpiteet

Autamme tiedostamaan vahvuudet ympäristöasioissa ja haastamme strategisten valintojen tekemisessä. Tuemme ympäristöjärjestelmien ja -ohjelmien laadinnassa ja motivoimme henkilöstöä, jotta strategia toteutuu myös käytännössä. Tuellamme laadit selkeän ympäristöstrategian ja muutat sen arjen kestäviksi käytännöiksi.

Indikaattorit, jalanjäljet ja raportoinnit

Laskemme ympäristötyön tuloksista kertovat indikaattorit, esimerkiksi hiili- ja ekologisen jalanjäljen, ja kehitämme tätä varten laskentatyökaluja. Autamme indikaattoritietojen ja niiden saavuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden raportoinnissa. Kanssamme seuraat ympäristötyön tuloksia vaivattomasti.

Hankintojen ympäristönäkökulmat

Pohdimme kilpailutettaville tuotteille ja palveluille toimivat ja lainsäädännön mukaiset ympäristökriteerit. Tuemme ympäristöasiat huomioivien hankintakäytäntöjen kehittämisessä ja hankintaohjeistusten laadinnassa. Yhdessä yhdistämme ympäristöasiat hankintoihin.